OM LÄGRET

OM LÄGRET

Riesenlägret är en fantastisk företeelse som startade 1984. Inga av de inblandade kunde väl tänka sig att lägret, som då samlade ett 50-tal medlemmar, skulle fortsätta och bara bli större och större under kommande år.

Som mest har vi varit över 350 deltagare i Kopparbo. Ett smått fantastiskt antal! Säg vilken annan rasklubb som lyckats samla mer än en tredjedel av sina medlemmar till ett läger?  Dessutom ett läger under ganska primitiva former.

Karaktären av familjeläger där även barnen ska ha sitt under veckan är nog ett vinnande koncept.

Vi använder oss av klubbens egna kompetenser

i de olika träningsgrupperna och de flesta andra aktiviteter. Tanken är att det finns en sammankallade i varje träningsgrupp där vi lär oss av varandra med de erfarenheter och kunskaper som finns inom varje grupp. Delaktighet och samverkan har blivit nyckelord i vår klubb.

Ideellt arbete är en underbar form av samverkan.

riesensongDet beror på oss alla om vi ska få ett bra resultat, såväl ekonomiskt som inlärningsmässigt.

Ingen ”tjänar” mer än nå´n annan, alla bidrar med sin insats utefter förmåga och erfarenhet. Detta har aldrig varit direkt uttalat i vår lägerorganisation men det har på något sätt definitivt präglat vår verksamhet.  Alla bidrar på något sätt till den utveckling som vi märker genom åren.

Naturligtvis är vi några som lägger ner lite mer arbete än de flesta andra på lägret men det ”betalar sig” genom det engagemang som vi ser, det stöd som vi får och den hjälp som vi upplever många av er ställer upp med.

Vi finansierar en stor del av vår verksamhet genom försäljning av lotterier, en liten vinst på pubafton men kanske allra mest på de insatser vi själva kan ställa upp med och de tjänster vi ”slipper” köpa av vår hyresvärd, scouterna.

Vi tjänar på att själva städa toaletter, tömma tunnor längs rastningsrunda, organisera uppställning av husvagnsplatser, arbeta i puben, hjälpa med barnaktiviteter, bidraga med priser till lotterier och priser vid våra tävlingar, m a o en djäkla massa saker. Förutom att vi alla blir mer delaktiga kan vi hålla kostnaderna nere för avgifter för lägret.

Våra lokalområden eller andra kan också få en del uppgifter som att anordna tävlingar och lekar eller annat och det bidrar till att vi är fler och fler som engageras i lägerveckan.

Vi i lägerkommittén vill tacka alla som deltagit på Riesenlägret genom åren.

Utan er har vi inget läger, utan ert engagemang orkar inte lägerkommittén själva hålla igång alla aktiviteter. Utan er kan vi inte ha så många lotterier och tävlingar med så många bra priser eftersom så många av er har med sig priser till lägret.

Utan er skulle lägerkommittén överhuvudtaget inte ens tänka på att tillbringa nästan två veckor av sin semester med så mycket arbete men tack vare er och era insatser, ert engagemang och era glada tillrop längtar vi till varje vecka 29 och ser fram emot ännu ett ”primitivt” men helt underbart Riesenläger i Kopparbo.

Tack alla för att ni finns!

Lägerkommittén

Micke, Anita, Anders och Kicki.