Träningsgrupper

Sökhundsgruppen

Hunden arbetar med ”hög nos” för att få luftvittring och finna gömda personer i skogsmark. Träningen är naturligtvis upplagd för att så småningom kunna tävla enligt SBKs regelverk men kan även användas som en trevlig aktivitet i andra sammanhang.

Spårhundsgruppen

Hunden arbetar med ”låg nos” för att på markvittring finna spår efter människa och hitta föremål i spåret. Träningen är upplagd för att i framtiden kunna tävla i spårhunds-gruppen men kan även användas som en aktiv sysselsättning för din hund. 

Rapporthundsgruppen

Hunden använder såväl ”hög nos” som ”låg nos” för att springa mellan förare och hjälpförare fritt genom skogsmark upp till flera kilometer.
Tävlingsverksamhet är naturligtvis målet i denna grupp men kan även användas till trevliga aktiviteter inom familjen..
En nybörjarhund bör klara av att springa mellan förarna, sträckor på ca 300m med korta förlängningar.

Löptik kan ej deltaga i Rapporthundsgruppen

IGP-gruppen

Internationell tävlingsform där spår, lydnad och skyddsarbete ingår. Gruppen maximeras till 12 stycken och är enbart öppen för förare med ambitionen att tävla IGP med sin hund. 

FH spår

Internationell tävlingsform där man spårar längre och mer krävande spår än i IGP.

Klasserna som finns är:

  • IFH-V
  • FH1
  • FH 2 

Räddningshundgruppen

Hunden arbetar med ”hög nos” och söker gömda eller helt dolda personer i extrema miljöer, rasområden eller fabriks- eller skrotområden. Gruppen är öppen för i huvudsak redan utbildade räddningshundar och förare men även öppet för ekipage som vill prova på.

Valpgruppen

Gruppen för dig med en ny familjemedlem, modell hund, som vill bli en trevlig tillökning i familjen och en blivande kanonhund.

Specialsök

I SBKs nya/ kommande provform, Specialsök, får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Provet går ut på att hund och förare söker efter bitar av "röd Kong" i olika miljöer. Genom att bitarna placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Provet kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Hör av dig om du vill veta mer :)

Nose work

I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Hör av dig om du vill veta mer :)